Toucher & Rich: Tha Bankroll Boyz // What is my Line: Edisi Penjudi (Jam two )


Pada jam ini: Jon Wallach & Joe Murray menggantikan Fred & Rich hari ini. Mike Lockhart menjadi berita utama.

Joe Murray & Dan Lifshatz (AKA the Bankroll Boyz) bergabung dalam pertunjukan (00:25)
“What’s my Line: Degenerate Gambler Edition” dengan Bankroll Boyz (12:43)
Apakah perdagangan Sanu adalah perdagangan terburuk dalam sejarah Patriots? (25:55)
Kemungkinan penerima luas yang harus ditargetkan Patriots (35:34)