Chuyên mục: Download

VHTK - CN VI Phục Sinh.A - Gioan.B. Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH A

(Ga 14, 15-21)

TIN MỪNG

15 Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.

16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.17 Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.

18 Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em.19 Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống.20 Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy."

 

15 "If you love me, you will keep my commandments.

16 And I will ask the Father, and he will give you another Advocate 8 to be with you always,17 the Spirit of truth, 9 which the world cannot accept, because it neither sees nor knows it. But you know it, because it remains with you, and will be in you.

18 I will not leave you orphans; I will come to you. 1019 In a little while the world will no longer see me, but you will see me, because I live and you will live.

20 On that day you will realize that I am in my Father and you are in me and I in you.

21 Whoever has my commandments and observes them is the one who loves me. And whoever loves me will be loved by my Father, and I will love him and reveal myself to him."

 

I. HÌNH TÔ MÀU

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

* Chủ đề của hình này là gì?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gio-an 14,16

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

II. TRẮC NGHIỆM

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

01. Đức Giêsu nói: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em … …” (Ga 14, 15)

a. Sẽ giữ các điều răn của Thầy.

b. Sẽ được chung hưởng hạnh phúc với Thầy

c. Sẽ thuộc vể Thầy

d. Sẽ được Cha Thầy chúc phúc.

02. Đấng Bảo Trợ mà Đức Giêsu xin Chúa Cha được gọi là gì? (Ga 14, 17)

a. Thần khí sự thật

a. Ánh sáng thế gian

c. Nguồn ơn cứu độ

d. Sự sống vĩnh cửu.

03. Ai không thể đón nhận vì không thấy cũng chẳng biết Người? (Ga 14, 17)

a. Các môn đệ

b. Thế gian

c. Các ngôn sứ

d. Các Ki tô hữu

04. “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là … … … .” (Ga 14, 21)

a. Người thuộc về Thầy

b. Người được chúa phúc

c. Kẻ yêu mến Thầy

d. Người đi theo Thầy.

05. “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy … … … .” (Ga 14, 21)

a. Thương xót

b. Chúc phúc

c. Yêu mến

d. Cứu độ

 

III.  Ô CHỮ

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

 

Những gợi ý

01. Tên gọi của Người được Đức Giêsu xin sẽ đến ở với anh em luôn mãi. (Ga 14,16)

02. Đức Giêsu xin ai để Người ban cho anh em Đấng Bảo Trợ. (Ga 14,16)

03. Ai yêu mến Thầy thì sẽ được ai yêu mến lại ? (Ga 14,20)

04. Những kẻ yêu mến Thầy là những người có và giữ các điều gì của Thầy ? (Ga 14,21)

05. Ai không thể đón nhận vì không thấy cũng chẳng biết Người? (Ga 14, 17)

06. “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy … …” (Ga 14, 21)

07. Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi, đó là Thần Khí sự  gì ? (Ga 14,17)

IV. CÂU THÁNH KINH GHI NHỚ VÀ HỌC THUỘC LÒNG

“Ai có và giữ các điều răn của Thầy,

kẻ ấy mới là kẻ yêu mến Thầy” (Ga 14, 21)

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH A

Ga 14, 1-12

 

I. HÌNH TÔ MÀU

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

* Chủ đề :

Sự Hiện Diện Của Chúa Giêsu

* Tin mừng thánh Gio-an 14,1

“Anh em đừng xao xuyến!

 Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”.

II. Lời giải đáp

Trắc nghiệm Chúa Nhật V Phục Sinh

01. a. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. (Ga 10, 1)

02. c. Ông Tô-ma (Ga 14, 5)

03. b. Sự sống (Ga 14, 6)

04. b. Ông Phi-líp-phê (Ga 14, 8)

05. a. Chúa Cha (Ga 14, 9)

 

III. Lời giải đáp

Ô chữ Chúa Nhật V Phục Sinh

01. Sự sống (Ga 14, 6)

02. Xao xuyến (Ga 14, 1)

03. Ông Tô-ma (Ga 14, 5)

04. Cha Thầy (Ga 14, 7)

05. Chúa Cha (Ga 14, 9)

06. Sự thật (Ga 14, 6)

 

Hàng dọc : SỰ THẬT


Nguyễn Thái Hùng

Lên đầu trang
Đang truy cập: 120
Tổng lượt truy cập: 5260833
GIA ĐÌNH NAZARETH VIỆT NAM
Email: giadinhnaza@gmail.comSuy niệm Tin Mừng, Suy niệm Thơ Tin Mừng, Gia Đình Nazareth VN, Cộng Đoàn Gia Đình Chúa, Thần Học Thân Xác Giáo Hội Việt Nam, Hôn Nhân Gia Đình, Thiết kế website, Bảo trì website, Quản trị website, Thay đổi giao diện website, Thêm chức năng cho website,