Chuyên mục: Download

Thi Ca CN V Phục Sinh.A - Lm Giuse Trần Việt Hùng

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH. A

(Ga 14:1-12)

 

CÙNG ĐÍCH

Các con xao xuyến làm chi.

Tin vào Thiên Chúa, từ bi vô ngần.

Thầy đi dọn chỗ ân cần,

 Nơi nhiều chỗ ở, dự phần phúc vinh.

Nhà Cha cư ngụ thiên đình,

Các con dõi bước, bình sinh bên Thầy.

Là đường, sự thật đong đầy,

Thầy là sự sống, dựng xây Nước Trời.

Chính Cha hiện hữu muôn đời,

Mọi loài tạo tác, tuyệt vời cao sang.

Ngôi Hai Con Chúa dẫn đàng,

Tìm về chính lộ, nhẹ nhàng hân hoan,

Chúa Con chiến thắng khải hoàn,

Vinh quang thập giá, thành toàn ước mơ.

Cha Thầy yêu mến vô bờ,

Qua Thầy mạc khải, tôn thờ Ngôi Ba.

Thấy Thầy là thấy Chúa Cha.

Dục lòng tin kính, mưa sa phúc lành.

Ngợi khen chúc tụng thánh danh,

Phụng thờ kính mến, lòng thành tri ân.

 

Chúa Kitô là tảng đá sống động đã bị người ta loại bỏ, nhưng đã trở nên tảng đá góc tường. Chúa đã trở thành trung tâm điểm của đời sống con người. Sau khi hoàn tất sứ mệnh nơi trần gian, Chúa đã trở về cùng Thiên Chúa Cha. Chúa về trời để dọn chỗ cho chúng ta. Rồi Ngài sẽ trở lại đem chúng ta đi với Ngài. Thật là hạnh phúc biết bao. Chúng ta sẽ có chỗ dung thân đời đời bên Chúa.

  

Nhiều người băn khoăn về ý nghĩa cuộc đời. Không biết kết cục cuộc đời sẽ ra sao? Sau khi chết sẽ đi về đâu? Cha ông nói chết là qua đời, quá vãng, từ trần, qui tiên và là vào thế giới bên kia. Các ngài cố gắng đi tìm ý nghĩa và cùng đích của cuộc đời. Tự con người đi tìm và tìm mãi vẫn không có một giải đáp đích thực. Có nhiều người cố tìm hạnh phúc ở đời tạm này và dừng tại đó.

 

Phúc âm hôm nay, Chúa đã mở cho chúng ta một con đường. Chúng ta tìm thấy ý nghĩa và cùng đích của cuộc đời trong Chúa. Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Qua con đường của Chúa, chúng ta sẽ đạt tới đích. Con đường của Chúa là con đường yêu thương và tha thứ. Con đường của sự đơn sơ khiêm tốn. Con đường của sự từ bỏ và dấn thân. Sau cùng là con đường của thập giá. Đi đúng đường chúng ta sẽ hướng tới cùng đích. Chúng ta đừng lo lắng, vì Chúa Giêsu đã nói rằng trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Các con hãy tin vào Cha và vào Thầy.

  

Truyện kể: Vào một ngày nọ, có một nhà truyền giáo phục vụ bên Trung Quốc đã lâu năm và một ca sĩ mới sang khoảng hai tuần, cùng trở về Hoa Kỳ trên một chuyến tầu. Tầu cập bến, có cả ngàn người ra chào đón người ca sĩ, nhưng chẳng có ai để ý đến nhà truyền giáo. Nhà truyền giáo cảm thấy buồn trong lòng, thưa cùng Chúa: Lạy Chúa, con dâng hiến cho Chúa cả cuộc đời. Còn anh ca sĩ chỉ có 14 ngày. Vậy mà có cả ngàn người chào đón anh về. Chúa trả lời: Hỡi con, con chưa về nhà mà.

  

Thật thế, quê hương trần thế chỉ là quê tạm và là nhà trọ của khách lữ hành. Chúng ta thấy đó, không có nơi đâu là bền vững. Người ta vẫn thường thay đổi chỗ ở trong cuộc sống mà. Ngôi nhà mà chúng ta mong ước và chờ đợi, đó chính là nơi Chúa hứa dọn sẵn cho chúng ta.

   

Chúng ta không còn lo âu sợ hãi khi đối diện với cuộc sống ngày sau. Có Chúa đi trước dọn chỗ rồi. Chúa sẽ dẫn đường chúng ta đi. Hãy phó thác vào sự quan phòng của Chúa. Hãy đặt bàn tay chúng ta trong lòng bàn tay Chúa. Chúa sẽ dẫn đưa chúng ta về nhà Cha của chúng ta.   

 

THỨ HAI, TUẦN 5 PHỤC SINH

(Ga 14, 21-26).

YÊU MẾN

Chúa truyền môn đệ lời này,

Giới răn cao trọng, yêu Thầy mến Cha.

Cha Thầy yêu mến chúng ta,

Tỏ mình mạc khải, mưa sa đong đầy.

Ai mà tuân giữ lời Thầy,

 Chúng Ta sẽ đến, vui vầy sống chung.

Tình Cha nhân ái bao dung,

Nguồn ban sự sống, muôn trùng ân thiên.

Trao ban ân sủng siêu nhiên,

Nghe lời Chúa dậy, dịu hiền mến thương.

Cha Ta là Đấng dẫn đường,

Thánh Thần Phù Trợ, tựa nương sống đời.

Ơn Cha cao cả tuyệt vời,

Danh Thầy sai đến, dậy khơi mọi điều.

Thần Linh nhắc nhở thêm nhiều,

Khai tâm mở trí, cao siêu nhiệm mầu.

 

THỨ BA, TUẦN 5 PHỤC SINH

(Ga 14, 27-31a).

BÌNH AN

Bình an tâm trí rạng ngời,

Tâm hồn thanh thản, sống đời an vui.

Đừng lo xao xuyến bùi ngùi,

Cũng đừng sợ hãi, tới lui muộn phiền.

Thầy đi dọn chỗ cao thiên,

Ngày sau trở lại, cõi tiên dẫn về.

Kiên tâm trung tín lời thề,

Vui mừng đón nhận, chẳng nề gian truân.

Lời Thầy loan báo tự nguồn,

Tới khi xảy đến, thì luôn tín thành.

Nhiều điều kín nhiệm tốt lành,

Thần Linh sẽ tỏ, nhân danh lời Thầy

Thế gian thủ lãnh sa lầy,

Không gây quyền lực, vì Thầy bên Cha.

Thầy luôn yêu mến Chúa Cha,

Thực hành thánh ý, ngợi ca danh Người.

 

THỨ TƯ, TUẦN 5 PHỤC SINH

(Ga 15, 1-8).

CÂY NHO

Cây nho sai trái trong vườn,

Xanh um cành lá, bên sườn đồi cao.

Trái thơm chín mọng ngọt ngào,

Chúa Cha trồng cấy, biết bao ân tình.

Chăm nom vun tưới trổ sinh,

Ra công nuôi dưỡng, tận tình lắng lo.

Đây Thầy ví tựa cây nho,

Nhành nào kết hợp, sẽ cho trái vàng.

Nhiệm mầu thân thể cao sang,

Mỗi người chi thể, dễ dàng kết giao.

Là đầu nhiệm thể trên cao,

Chúa ban đặc sủng, dồi dào thánh ân.

Cành nào lìa khỏi tấm thân,

Sẽ mau khô héo, trụi trần cháy tiêu.

Danh Thầy vinh hiển cao siêu,

Hồn ai liên kết, ban nhiều ân thiêng.

 

THỨ NĂM, TUẦN 5 PHỤC SINH

(Ga 15, 9-11).

TÌNH YÊU

Tình yêu Thiên Chúa cao vời,

Trao ban chia sẻ, cho người trần gian.

Cha yêu nhân loại vô vàn,

Sai Con yêu dấu, mưa tràn ân tuôn.

Chúa Cha yêu mến Thầy luôn,

Yêu thương ban phát, hằng muôn ơn lành.

Các con tuân giữ thực hành,

Điều Thầy truyền dạy, tín thành thực thi.

Tình thương chan chứa từ bi,

Niềm vui trọn vẹn, khắc ghi trong hồn.

Chính Thầy vâng giữ kính tôn,

Danh Cha vinh hiển, thiên môn rạng ngời.

Vì yêu dâng hiến tuyệt vời,

Hy sinh cứu độ, cho người thế gian.

Ước mong vui hưởng thánh nhan,

Bên Cha từ ái, chứa chan phúc lành.

 

THỨ SÁU, TUẦN 5 PHỤC SINH

(Ga 15, 12-17).

HOA TRÁI

Như Thầy yêu mến các con,

Yêu thương thí mạng, ân tròn nghĩa cao.

Lệnh truyền Thầy muốn gởi trao,

Mến yêu gắn bó, kết giao tình người.

Hiến thân vì bạn cao vời,

Tâm tình cao quí, trên đời hiếm thay.

Chúa thương chịu khổ đắng cay,

Thí mình cứu độ, trả vay nợ đời.

Con người tội lỗi ngập trời,

Thầy thương cất nhắc, phận người tự do.

Trở nên bạn hữu thầy trò,

Chia phần gia nghiệp, dự kho Nước Trời.

Chính Thầy đã chọn vào đời,

Trổ sinh hoa trái, rạng ngời phúc vinh.

Yêu thương giới luật vô hình,

Thực hành đức ái, chữ tình trước tiên.

 

THỨ BẢY, TUẦN 5 PHỤC SINH

(Ga 15, 18-21).

BÁCH HẠI

Thế gian thù ghét các con,

Vì danh Chúa Cả, héo hon buồn sầu.

Các con đã biết từ đầu,

Ghét Thầy trước hết, ngõ hầu tẩy chay.

Những người tín hữu hôm nay,

Vai mang thánh giá, mỗi ngày theo Ta.

Chính Thầy đã chọn chúng ta,

Trở thành môn đệ, đi ra rao truyền.

Tin Mừng cứu độ tinh tuyền,

Sống đời trung tín, dủ khuyên mọi người.

Hãy cùng tuân giữ lời mời,

Thực thi ý Chúa, vào đời chứng nhân.

Cho dù bắt bớ hại thân,

Niềm tin kiên vững, tinh thần lạc quan.

Nguồn ơn thánh đức trao ban,

Thầy luôn hiện diện, thiên nhan sáng ngời.

 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Bronx, New York

Lên đầu trang
Đang truy cập: 106
Tổng lượt truy cập: 5260815
GIA ĐÌNH NAZARETH VIỆT NAM
Email: giadinhnaza@gmail.comSuy niệm Tin Mừng, Suy niệm Thơ Tin Mừng, Gia Đình Nazareth VN, Cộng Đoàn Gia Đình Chúa, Thần Học Thân Xác Giáo Hội Việt Nam, Hôn Nhân Gia Đình, Thiết kế website, Bảo trì website, Quản trị website, Thay đổi giao diện website, Thêm chức năng cho website,