Chuyên mục: Download

Thi Ca CN IV MC.A - Lm Giuse Trần Việt Hùng

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY. A

(Ga 9:1-41)

 

 

ÁNH SÁNG

Người mù từ thuở mới sinh,

Không nhìn chẳng thấy, bình minh rạng ngời.

Chẳng do lỗi phạm cuộc đời,

Vì danh Thiên Chúa, cao vời biết bao.

Ta là sự sáng trên cao,

Soi lòng mở mắt, truyền rao chữa lành.

Xoa bùn trên mắt rửa nhanh,

Ra đi được thấy, nhân danh Chúa Trời.

Láng giềng hàng xóm gọi mời,

Đức tin cứu chữa, mọi người trần gian.

Các người Biệt phái hỏi han,

Do ai mở mắt, lạm bàn xét suy.

Luật ngày Sa-bát là chi?

Tại sao lỗi phạm, sinh nghi làm phiền.

Điều tra kết án trước tiên,

Chối từ phép lạ, ơn thiêng từ trời.

Anh mù làm chứng giữa đời,

Chính Ngài công chính, cao vời chí nhân.

Bao người mắt sáng thế trần,

Mù lòa tội lỗi, tâm thân thấp hèn.

 

Chúng ta nhìn thấy được mọi sự chung quanh là nhờ có ánh sáng. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nhờ qua cặp mắt sáng, chúng ta thấy sự hùng vĩ núi đồi, sông biển, sự cao siêu của vũ trụ, sự tuyệt vời của muôn vật và vẻ đẹp của thiên nhiên. Có được đôi mắt sáng là một hồng phúc Chúa ban. Đôi mắt là cửa sổ để chúng ta tiếp cận với thế giới bên ngoài.

  

Bài phúc âm nói về việc Chúa chữa người mù. Mù lòa thật khổ sở. Họ lần mò trong đêm tối. Không nhìn thấy chi cả.  Họ bị thiệt thòi và mất mát quá nhiều. Chúa Giêsu đã chữa anh ta được sáng mắt. Sáng mắt cả thể xác lẫn tinh thần. Anh ta đã nhìn thấy rõ ràng minh bạch hơn cả những thầy Biệt Phái và Luật Sĩ. Anh ta nhìn thấy và tin vào Chúa là Đấng Cứu Thế. Nhìn thấy sự tốt lành và quyền năng nơi Chúa.

  

Có nhiều thứ đêm tối chúng ta đang bước đi. Có thứ đêm tối của u mê, ánh sáng văn minh có đó, sách vở có đó, nhưng chúng ta lại mù chữ không hiểu. Có thứ đêm tối của đức tin. Chúng ta thấy đó có các tôn giáo, các sự kiện lạ lùng xảy ra hàng ngày, sự hiện hữu của Thiên Chúa trong vũ trụ, nhưng chúng ta không thấy và không tin. Tin là thái độ của phó thác và dấn thân.

 

Chúng ta có mắt sáng, nhưng có lúc chúng ta như mù hoặc giả mù. Chúng ta muốn nhắm mắt làm ngơ trước những khổ đau của người khác.  Có nhiều hình thức mù lòa trong tâm hồn như ích kỷ, vô tâm, vô cảm và thiên kiến. Những thứ mù lòa này sẽ vây hãm cuộc đời chúng ta trong đêm tối.

  

Câu chuyện một gia đình công giáo nửa vời. Ba là người công giáo, mẹ là đạo thờ ông bà. Ba dần dần nguội lạnh thờ ơ. Cháu có ông nội bị mù. Thấy vậy, cháu đến đưa ông đi lễ mỗi tuần. Cháu không muốn đi nhà thờ, nhưng chỉ để giúp dắt ông đi thôi. Một ngày kia, dịp lễ Giáng sinh, như có lời mời gọi huyền nhiệm vang vọng trong tâm hồn. Cháu cố đi nhanh tới nhà thờ với cặp mắt thấm lệ. Cháu nói: Nội ơi, nay cháu thực sự tìm thấy Chúa. Chính nội đã dắt cháu đến với Chúa.

  

Chúa chính là ánh sáng đến trong trần gian. Chúa đã mở mắt người mù. Xin Chúa mở mắt tâm hồn của chúng ta để chúng ta được nhìn thấy công trình cứu độ của Chúa. Nhìn thấy những nhu cầu của anh em chung quanh. Xin cho con mắt linh hồn chúng ta luôn trong sáng để nhìn biết Chúa qua những người lầm than, nghèo khổ, bệnh tật, tù đầy, bất toại và mù lòa.

 

THỨ HAI, TUẦN 4 MÙA CHAY

(Ga 4, 43-54).

ĐỨC TIN

Về miền Ga-lí-lê-a,

Đoàn dân đón tiếp, ngợi ca danh Người.

Một người quan chức đến nơi,

Xin Thầy cứu chữa, đôi lời van lơn.

Con trai đau liệt xanh dờn,

Còn đang hấp hối, lên cơn từng hồi.

Viên quan xót dạ khúc nhôi,

Lạy Thầy đến gấp, bồi hồi xót xa.

Chúa rằng ông hãy về nhà,

Con ông mạnh khỏe, hải hà Chúa thương.

Gia nhân đến đón trên đường,

Báo tin con mạnh, thần lương chữa lành.

Ông tin quyền phép Thánh Danh,

Thân bằng quyến thuộc, lòng thành tri ân.

Tuôn tràn đổ xuống hồng ân,

Muôn vàn phúc lộc, thế nhân hưởng nhờ.

 

THỨ BA, TUẦN 4 MÙA CHAY

(Ga 5, 1-3a. 5-16).

LÀNH BỆNH

Chúa lên Giê-rú-sa-lem,

Đến Bét-sai-đa, vào xem thoáng mau.

Mù lòa què quặt yếu đau,

Liệt lào bất toại, cùng nhau nguyện cầu.

Cái hồ nhỏ bé hơi sâu,

Một người đau liệt, nằm lâu đợi hờ.

Hơn ba mươi tám năm chờ,

Không ai giúp đỡ, xuống bờ hồ ngay.

Mỗi khi nước động lạ thay,

Ai mà xuống trước, cầu may chữa lành.

Chúa thương cứu chữa bình sanh,

Đứng lên vác chõng, thực hành ngay đi.

Những người Do-thái so bì,

Vào ngày Sa-bát, làm chi việc này?

Quyền năng Chúa chữa tỏ bày,

Bảo tôi vác chõng, là Thầy Giê-su.

 

 THỨ TƯ, TUẦN 4 MÙA CHAY

(Ga 5, 17-30).

Ý CHA

Cha Ta làm việc không ngừng,

Ta luôn năng động, tôn xưng Danh Người.

Số người Do-thái dụ khơi,

Tìm xem bắt bẻ, mọi lời truyền rao.

Tố rằng phạm thượng thiên cao,

Ngang hàng Thiên Chúa, khơi mào quyền uy.

Phạm ngày Sa-bát phụ tùy,

Xưng mình Con Chúa, thực thi chữa lành.

Giê-su mạc khải thánh Danh,

Thi hành thiên ý, phúc lành Ngôi Con.

Chúa Cha yêu mến sắt son,

Mọi người thán phục, Chúa Con xuống đời.

Hy sinh mạng sống cứu người,

Chết đi sống lại, cao vời chí nhân.

Trao quyền xét xử gian trần,

Kính tôn một Chúa, thông phần vinh quang.

 

THỨ NĂM, TUẦN 4 MÙA CHAY

(Ga 5, 31-47).

SÁCH THÁNH

Chúa Cha làm chứng cho Ta,

Chứng minh xác thực, từ Cha trên trời.

Gio-an nhân chứng cho Người.

Là cây đèn sáng, soi đời trần gian.

Các ngươi vui hưởng thời gian,

Sai Ta bằng chứng, chứa chan ơn lành.

Hoàn thành công việc Cha ban,

Xuống trần mạc khải, sẻ san gọi mời.

Các ngươi chưa thấy mặt Người,

Cũng chưa nghe tiếng, từ trời phán ra.

Không tin vào Đấng là Ta,

Ta làm rạng sáng, danh Cha muôn đời.

Các ngươi dựa chứng người đời,

Khảo tra Sách Thánh, Ngôi Lời chứng minh.

Môi-sen tố cáo luận hình,

Chính Người đã viết, tường trình cứu sinh.

 

THỨ SÁU, TUẦN 4 MÙA CHAY

(Ga 7, 1-2.10.25-30).

THIÊN SAI

Chúa không đi lại trong vùng,

Sợ người Do-thái, đang lùng bủa vây.

Mừng ngày Lễ Trại nơi đây,

Anh em trẩy hội, có Thầy cùng đi.

Giê-su kín đáo lo chi,

Có người tìm giết, xầm xì khấu tâu.

Ông này xuất xứ từ đâu?

Mọi người biết rõ, từ lâu trong làng.

Đấng Ki-tô tới vẻ vang,

Chẳng ai thấu tỏ, lối đàng Người đi.

Chúa vào giảng đạo từ bi,

Phát ngôn lớn tiếng, sợ chi người làng.

Cha Ta sai đến mở đàng,

Trình bày chân lý, nhẹ nhàng phát huy.

Kêu mời dân chúng nghĩ suy,

Ý Cha thể hiện, thực thi cứu đời.

 

THỨ BẢY, TUẦN 4 MÙA CHAY

(Ga 7, 40-53).

ĐẤNG KITÔ

Nhóm dân kháo láo về Người,

Ông này là Đấng, từ trời hạ sinh.

Tiên tri cao cả cung đình,

Ki-tô Đấng Thánh, giáng sinh làm người.

Đám đông tranh luận đôi lời,

Be-lem phố nhỏ, nơi Ngài xuất thân.

Ga-li-lê Chúa ở gần,

Không ai biết rõ, thành phần ra sao?

Bất đồng ý kiến lao xao,

Số người định bắt, ra vào lắng lo.

Nhóm thầy Thượng tế thăm dò,

Cùng phe Biệt phái, theo phò ghét ghen.

Chê bai, dò thám, bon chen,

Hận thù giận dữ, phận hèn tiểu nhân.

Yêu thương cứu độ gian trần

Chúa đành hiến mạng, tinh thần phó dâng.

 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Bronx, New York

Lên đầu trang
Đang truy cập: 75
Tổng lượt truy cập: 5266050
GIA ĐÌNH NAZARETH VIỆT NAM
Email: giadinhnaza@gmail.comSuy niệm Tin Mừng, Suy niệm Thơ Tin Mừng, Gia Đình Nazareth VN, Cộng Đoàn Gia Đình Chúa, Thần Học Thân Xác Giáo Hội Việt Nam, Hôn Nhân Gia Đình, Thiết kế website, Bảo trì website, Quản trị website, Thay đổi giao diện website, Thêm chức năng cho website,