Chuyên mục: Download

Thi Ca CN III Phục Sinh.A - Lm Giuse Trần Việt Hùng

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH. A

(Lc  24:13-35)

 

 

 

CẢM THÔNG

Cùng ngày thứ nhất trong tuần,

Có hai môn đệ, thấm nhuần đau thương.

Em-maus dẫn lối lên đường,

Trở về quê cũ, tựa nương tháng ngày.

Truyện trò trao đổi hăng say,

Mỗi người một ý, chăng hay tình hình.

Giê-su tiến bước đồng tình,

Hỏi han giải thích, Thánh Kinh từ đầu.

Các ông khờ dại bao lâu,

Tiên tri loan báo, khổ sầu tôi trung.

Ki-tô cứu thế bao dung,

Đánh đòn hành hạ, tới cùng xót xa.

Khổ hình thập giá vì ta,

Hy sinh chịu chết, thứ tha tội đời.

Ba ngày sống lại rạng ngời.

Hoàng hôn ghé quán, xin mời cùng vô.

Giê-su cầm bánh tung hô,

Tạ ơn chúc tụng, tông đồ ngạc nhiên.

Đọan Người biến mất nhãn tiền,

Các ông sáng mắt, nhân hiền Thầy ơi!

 

Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra rất nhiều lần với các môn đệ. Khi Chúa hiện ra, họ đã không nhận ra Chúa ngay. Bà Maria Mađalêna thấy Chúa đó, nhưng tưởng là người làm vườn. Ngoài bãi biển, Chúa nói hãy thả lưới bên hữu thuyền, các tông đồ cũng không nhận ra Chúa. Trên đường về quê Emmaus, hai môn đệ cũng không nhận ra Chúa đang đồng hành với các ông. Vậy sau khi sống lại, Chúa đã biến đổi hình dạng khác thường.

    

Được nhìn biết Chúa là một ơn Chúa ban. Chúa chỉ xuất hiện với người mà Chúa muốn tỏ bày. Câu truyện trong bài phúc âm kể rằng hai môn đệ trên đường Emmaus bước đi trong thinh lặng và chán nản. Các ông đã bỏ cuộc, nhưng trong lòng vẫn thao thức. Chọn cơ hội tốt, Chúa xuất hiện đồng hành để giải thích ý nghĩa sự đau khổ, sự chết và sự sống lại mà các tiên tri đã loan báo về Đấng Cứu  Thế. Tuy hiểu lời Kinh Thánh, nhưng mắt các ông vẫn bị che kín.

    

Chúa kiên nhẫn đợi chờ sự thức tỉnh của hai môn đệ. Chúa biết hai ông là người chân thành và nhiệt tình. Chấp nhận lời mời ở lại quán trọ với bạn trong lúc chán nản. Nơi đây Chúa đã dâng thánh lễ thứ hai, qua nghi thức bẻ bánh như dấu chỉ và các môn đệ đã nhận ra Thầy. Lòng các ông phấn khởi và vui tươi. Tinh thần các ông như sống lại trong niềm hy vọng. Khởi đầu cho sứ mệnh mới, hai môn đệ lập tức trở lại Giêrusalem đem tin vui đến các môn đệ khác.

  

Trong cuộc đời chúng ta cũng thế, đã bao lần chúng ta chán nản rơi vào thất vọng. Chúng ta toan tính bỏ cuộc. Đôi khi chúng ta tìm giải quyết theo cách thức và nhãn quan của chúng ta. Tốt nhất, chúng ta hãy mời Chúa cùng đồng hành. Chúa sẽ đem lại nguồn an vui.

   

Chúng ta nghe câu truyện dấu chân trên cát. Trong giấc mơ, người đó bước bộ dọc theo bờ biển với Chúa. Bỗng nhiên những biến cố cuộc đời xuất hiện trong chớp nhoáng. Nhìn lại dấu chân trên cát, người đó thấy rằng trong những lúc vui tươi và hạnh phúc, có hai hàng dấu chân xuất hiện trên cát. Nhưng những lúc đau khổ, chỉ còn lại một hàng dấu chân. Người đó thưa với Chúa: Con không hiểu sao, trong lúc con cần Chúa, Chúa lại rời xa con. Chúa phán: Cha không bao giờ xa con, trong những lúc con gặp nguy nan và buồn nản. Khi con chỉ thấy một hàng dấu chân. Khi đó, Cha mang vác con trên vai.

 

Chúng ta hãy mời Chúa đồng hành trên đường lữ thứ. Chúng ta hãy rước Chúa cư ngụ trong nhà. Chúng ta hãy đón Chúa ngự trong tâm hồn chúng ta. Mừng Chúa phục sinh, chúng ta hãy mở rộng cửa đón Chúa. Chúa chính sẽ là nguồn ủi an, nâng đỡ và dẫn dắt chúng ta vào cuộc sống vĩnh cửu.

 

THỨ HAI, TUẦN 3 PHỤC SINH

(Ga 6, 22-29).

HÃY TIN

Đám người ăn bánh no nê,

Hôm sau muốn gặp, tìm về bến xưa.

Đôi thuyền rời bến lưa thưa,

Giê-su ở lại, còn chưa xuống thuyền.

Không tìm thấy Chúa ở trên,

Đám đông dân chúng, sang miền bên kia.

Gặp Người, họ hỏi tía lia,

Bao giờ Thầy đến, đừng lìa chúng con.

Biết rằng tìm kiếm héo hon,

Chỉ vì ăn bánh, cá ngon Thầy làm.

Chúa khuyên đừng có tham lam,

Ra công làm việc, cộng cam ở đời.

Hãy tìm những sự trên trời,

Nơi không mối mọt, ngàn đời khắc ghi.

Tin yêu phó thác phụ tùy,

Tôn thờ Thiên Chúa, từ bi sống đời.

 

THỨ BA, TUẦN 3 PHỤC SINH

(Ga 6, 30-35).

MANNA

Làm sao xác tín vào Người,

Có chi dấu lạ, để đời chứng minh.

Xưa trong sa mạc cực hình,

Man-na rơi xuống, bình sinh một thời.

Cha ông ăn bánh bởi trời,

Người ban cho họ, ơn trời khắp nơi.

Chúa rằng bảo thật các ngươi,

Cha Ta ban bánh, sống đời thế gian.

Chúa cho sự sống tràn lan,

Đến từ thượng giới, đầy tràn phúc ân.

Hiệp lời cầu khẩn vì dân,

Ban cho bánh thánh, dự phần quang vinh.

Chính Ta là bánh trường sinh,

Ai ăn sẽ sống, thần linh rạng ngời.

Những ai khao khát ơn trời,

Chúa thương nuôi dưỡng, trọn đời ấm no.

 

THỨ TƯ, TUẦN 3 PHỤC SINH

(Ga 6, 35-40).

THẦN LƯƠNG

Chính Ta là bánh trường sinh,

Ai ăn sẽ sống, thần linh sáng ngời.

Thần lương ban xuống bởi trời,

Sẽ không hề đói, ai người ăn Ta.

Tình yêu cao quí hải hà,

Hiến mình tế lễ,  thật là của ăn.

Các ngươi đã thấy tận căn,

Đa đoan lòng dạ, băn khoăn nghi ngờ.

Không tin Con Chúa hững hờ,

Chối từ ân phúc, vô bờ xót thương.

Ta từ trời xuống mở đường,

Ai tin sẽ sống, thần lương nuôi hồn.

Vâng lời thánh ý kính tôn,

Đấng sai Ta đến, vĩnh tồn thiên thu.

Sống đời phó thác khiêm nhu,

Vững tin vào Chúa, luyện tu sống đời.

 

THỨ NĂM, TUẦN 3 PHỤC SINH

(Ga 6, 44-52).

BÁNH TRƯỜNG SINH

Ta là bánh sống đời đời,

Ai dùng thịt máu, Ngôi Lời Chúa Con.

Bánh thiêng ban xuống bởi trời,

Người nào đón nhận, sống đời trường sinh.

Cha yêu nhân loại hết tình,

Ban Con yêu dấu, hiến mình vì ta.

Cha Ta Đấng đã sai Ta,

Nghe lời giáo hóa, chính Cha tỏ bày.

Ngôi Lời mạc khải hôm nay,

Thần lương sự sống, lạ thay nhiệm mầu.

Từ trời ban xuống cao sâu,

Ẩn mình nhiệm thể, nguyện cầu kính tôn.

Bánh ban sự sống nuôi hồn,

Ai ăn sẽ sống, nên khôn ở đời.

Chúa luôn hiện diện mọi nơi,

Nhà chầu Thánh Thể, cùng người sẻ san.

 

THỨ SÁU, TUẦN 3 PHỤC SINH

(Ga 6, 53-60).

THÁNH THỂ

Làm sao ăn thịt Con Người,

Những người Do-thái, gọi mời niềm tin.

Nhiệm mầu Bí tích cầu xin,

Không ai hiểu thấu, ngắm nhìn kính tôn.

Chúa ban Thịt Máu nuôi hồn,

Thông ban sự sống, xác hồn kết giao.

Thần lương cao quí trên cao,

Ai ăn sẽ sống, ngọt ngào tâm linh.

Nhân thần kết hợp vô hình,

Tràn ban sức sống, dưỡng sinh bởi trời.

Đức tin phó thác trong đời,

Nguồn ơn nhiệm lạ, cao vời Chúa ban.

Hợp chung bánh rượu hòa tan,

Trở nên Mình Máu, sẻ san cho người.

Xác thân nhân ái Ngôi Lời,

Nghiền tan hóa bánh, nuôi người trần gian.

 

THỨ BẢY, TUẦN 3 PHỤC SINH

(Ga 6, 61-70).

SỰ SỐNG

Lời này nghe chói khó tin,

Môn đồ lẩm bẩm, nên xin rút về.

Người đời bắt bẻ khen chê,

Lòng tham dạ tối, ê chề thế gian.

Chối từ mầu nhiệm Chúa ban,

Mong tìm thỏa mãn, miên man trần đời.

Những lời mạc khải cao vời,

Chúa ban thần trí, cho người tin yêu.

Con Người thượng giới huyền siêu,

Biến thành nhục thể, toàn thiêu hiến mình,

Yêu thương nhân loại hết tình,

Chúa ban Thịt Máu, dưỡng sinh xác hồn.

Phê-rô cùng với đồng môn,

Một lòng tín thác, kính tôn Chúa Trời.

Theo ai dẫn lối vào đời,

Một Thầy một Chúa, gọi mời vững tin.

 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Bronx, New York

Lên đầu trang
Đang truy cập: 111
Tổng lượt truy cập: 5260821
GIA ĐÌNH NAZARETH VIỆT NAM
Email: giadinhnaza@gmail.comSuy niệm Tin Mừng, Suy niệm Thơ Tin Mừng, Gia Đình Nazareth VN, Cộng Đoàn Gia Đình Chúa, Thần Học Thân Xác Giáo Hội Việt Nam, Hôn Nhân Gia Đình, Thiết kế website, Bảo trì website, Quản trị website, Thay đổi giao diện website, Thêm chức năng cho website,